Akvarieleasing
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Mitt fisk-kök
Av: Jörgen Jörgensen

Jörgen Jörgensen är en akvarist som låtit höra tala om sig i många sammanhang, bl.a. har han sammanställt ett diaföredrag med titeln MITT FISKKÖK (Hemmalagat foder). Föredraget är mycket lärorikt och finns att hyra hos SARF. Författaren har givit oss tillstånd att publicera MITT FISKKÖK i Ciklidbladet.


Genom många års erfarenhet har jag kommit fram till att vara akvariefiskar behöver ett så omväxlande foder som möjligt. Likaledes säger erfarenheten, att olika ...