CARES
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Taeniacara candidi
Av: Minna & Kaj Andersen

En mycket flott och egendomlig monotypisk dvärgciklid från Sydamerika är Taeniacara candidi. Denna art har funnits i landet i flera omgångar, den har nyligen odlats, men detta var efter vad jag erfarit mer eller mindre av en tillfällighet. Denna släkt är nära besläktad med Apistogramma- släkten, vilken man i starten också menade den hörde till och gick under namnet Apistogramma weisei. Detta är alltså ett synonym (icke giltigt namn).

I Danmark trodde ...