Sandby Ciklidhobby
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Ammonium- Ammoniak
Av: Bo Thurén

Akvarier, i vilka man, håller ciklider från de stora afrikanska sjöarna, är det för fiskarnas välbefinnande fördelaktigt att hålla ett högt pH Ett vanligt sätt att höja akvarievattnets pH och bevara det på en hög nivå, är dosering med bikarbonat. Denna metod är oftast mycket gångbar då risken för ett allt för högt pH-värde är minimal. I en insändare i en annan tidskrift varnades för en tid sedan för att bikarbonat skulle vara giftigt för fiskarna. så är nu inte falle ...