Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Diplostomum spathaceum
Av: Bo Thurén

Diplostomus spathaceum är ett maskliknande djur, närmare bestämt en trematod eller sugmask. Den ordning inom djurriket som utgörs av trematoderna brukar också kallas ordningen Sugmaskar. Alla trematoder är parasiter. Diplostomum spathaceum är en mycket otrevlig parasit som kan göra dina fiskar blinda. Trematoderna är vanligen platta eller bladformade och är antingen i framändan, på mitten eller i bakändan försedda med sugskålar. Deras föda består av kroppsvätskorna, slem ...