CARES
Annons

Några tips om akvarier
Av: Lars-Erik Forsberg

I detta skall jag ta upp de tekniska installationerna. Inom detta område, och då speciellt när det gäller filtrering, så finns det minst lika många skolor som det finns akvarister. Jag vill understryka, att det jag kommer att skriva gäller mina personliga erfarenheter och det är inte sagt att de alltid gäller. Olika personer matar, sköter och pillar på olika sätt med sina akvarier och ofta är det så, att man bör söka det filtersystem som passar den egna läggningen. Alla system h ...