Akvarieleasing
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Malawi- på ett lite annorlunda sätt
Av: A.J. Ribbink A.C. Ribbink

Thomas Nilsson i Karlshamn har till CB skickat in en folder han fått från Malawis postverk. Republiken Malawis postverk ger nämligen den 4/l 1984 ut ett antal bruksfrimärken med motiv hämtade från Malawisjöns fiskfauna. De som är intresserade av dessa frimärken eller förstadagsbrev, kan rekvirera dem från: Philatelic Bureau, Box 1000, Blantyre, Malawi. Tyvärr meddelas inte priset.

I foldern finns också mycket berättat om våra Malawiciklider. Den är sammanställ ...