CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Levande foder
Av: Johan Sundelin

Varje akvarist har nog någon gång dragit på sig stövlarna, utrustat sig med en håv och en hink och givit sig ut i naturen för att fånga levande foder åt sina skyddslingar.

Otaliga småkräftor- ynkliga små släktingar till våra hummrar, languster, krabbor och kräftor- vimlar omkring i sjöarna och haven. De utgör stapelfödan för många fiskar. Jag skall nu försöka berätta lite grand om två av dessa, nämligen Dafnier (Cladocera) och Cyklops (Copepoda).