Akvariekungen
Annons

Stor- Större- Störst
Av: Jan Prevéus

I nr 6-83 av Ciklidbladet tog Marcus Zadenius upp en intressant fråga om yngelstorlek. MZ konstaterade, att odlare i Sverige, till skillnad från odlare i Tyskland, tvingas dra upp ciklidyngel till avsevärd storlek innan försäljning till fackhandeln kan ske.

Ett litet mer omfattande försök till analys av branschens sätt att fungera blir det kanske anledning att återkomma till i annat sammanhang. Jag vill här bara dra fram några aspekter som MZ snuddade vid i sin artikel.
...