CARES
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Geophagus daemon
Av: Jörgen Jörgensen

Viser til notat i Ciklidbladet 6/83, Geophagus daemon skrevet av Axel.

Det er gledelig å se at andre også driver med disse interessante söramerikanske fisk. Kansje det nå er tiden for å starte en arbeidsgruppe for söramerikanske cicklider, motvekt til alle som arbeider med cicklider fra afrika?

Ang Axels notat vil jeg komme med fölgende kommentar: Se foto av Daemon og tegning av Acuticeps. Kort sagt og noe forenklet, daemon og acutuceps er helt like med unntak a...