Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Stockholm lördagen 9 okt. 1982 - Protokoll fört vid Ciklidstämman
Av: Marcus Zadenius

§ 1 Ordföranden Marcus Zadenius förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§ 2 Som justeringsmän valdes Lars-Erik Forsberg, Göteborg och Pär Gärdsborn, Åhus.
§ 3 Dagordningen lästes upp och godkändes.
§ 4 Val av kassör. Gun Lindén, Klippan valdes som kassör från 1/12 198 ...