CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Referat: Finland med i det Nordiska samarbetet Stig Jansson i Helsingfors
Av: Mikael Westerlund

Cikliderna från de stora sjöarna i Afrika, Malawisjön och Tanganyikasjön, har länge varit sällsynta i Finland. Mbuna har sporadiskt förekommit i affärerna, men Tanganyika-ciklider har de fåtaliga entusiasterna fått hämta själva utomlands ifrån.

Söndagen den 21 februari 1 982 hade akvarieföreningen i Helsingfors, Helsingin Akvaarioseura r.y, besök av Stig Jansson från firma Malawi- Tanganyika-lmport i Sverige, som berättade om de intressanta cikliderna från d ...