Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Några åsikter angående Ciklidbladet
Av: Håkan Olsén

Trots att Ciklidbladet har genomgått en ansiktslyftning bör några påpekanden göras för att få bladet mera "proffsigt".

1) Ett "latinskt namn" är uppdelat i ett släktnamn och ett artnamn. Släktnamnet har alltid stor begynnelsebokstav, medan första bokstaven i artnamnet alltid liten. Släkt- och artnamn stryks under eller skrivs med kursiverad stil. Ex. Cyrtocara moorii. Handelsnamn skall EJ skrivas som vedertagna artnamn utan sättes inom (parentes), efter släk ...