Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Acarichthys spec.
Av: Anders Lindén

Ovanstående rubrik kunde lika gärna ha varit Geophagus spec. Eftersom det ännu är osäkert vilken art fisken tillhör. Ett avlidet exemplar är på väg till S. O. Kullander för ortbestämning. Så småningom kommer resultatet från denna, (skillnaden mellan Geophagus och Acarichthys lär vara en stycken gälbåge).

Acarichthys spec. är en vackert metallglänsande fisk vilken skimrar i flera guldgula nyanser, med fenor som är randade i rött och metal ...