Akvariekungen
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

"Som man bäddar får man ligga", finns det ett ordspråk som säger
Av: Kjell Fohrman

Vid förra ciklidstämman I Malmö hösten 1979 kritiserade undertecknad bl.a. det "diktatoriska" sätt styrelsen tillsattes på och att det exempelvis inte fanns någon valberedning. Därför valdes jag naturligtvis till valberedning, 1 mans, vid ciklidstämman i Halmstad. Min främsta uppgift är som jag ser det, att få lite fastare organisation inom NCS. Om detta lyckas kan det förhoppningsvis leda till:

A. Bättre samarbete och utbyte mellan olika personer på en ort.
...