Akvarieleasing
Annons

Månadens ciklid
Av: Marcus Zadenius

Släkt: Labeotropheus

Art: fuelleborni eller populärt "Blå Näbbciklid"

Förekomst: Malawisjön, allmänt förekommande

Labeotropheus fuelleborni eller populärt kallad "Blå näbbciklid" var bland de första ciklider som importerades till Sverige från Nyassa-sjön, numera Malawisjön.

Tyvärr kan inga bilder göra fisken någon rättvisa. Fullebornis säregna profil och dess resliga fenor gör den till ...