Sandby Ciklidhobby
Annons

Annons - Ciklidförening i Växjö
Av: Nordiska Ciklidsällskapet

I Växjö har äntligen en ciklidförening kommit igång. Vi är 13 st som slagit oss samman och startat "Ciklidkamraterna i Växjö". En klubblokal har vi också kommit över, på cirka 50 m 2, uppdelat på ett större och två mindre rum. Hall och toalett finns också. Det större rummet kommer att användas som mötes- och trivselrum. De båda mindre rummen är tänkt att användas till odling av ciklider, vilket ska finansiera en del av föreningens utgifter.

Är DU intres ...