Akvariekungen
Annons

Ciklidfronten
Av: Marcus Zadenius

Månadens Ciklid som skulle ha börjat i detta nr får tyvärr inte plats, så vi får börja i nästa nr istället. Kjell Fohrman tar upp en del, om och kring ZOO 79 och Ciklidstämman. Jag kan hålla med honom i mycket, men allt är inte rätt. Kjell skriver: "Det presenterades ingen verksamhetsberättelse... årsmötet var parodiskt... skendemokrati m. m.". Om vi tar det från slutet i hans brev. NCS hade en kontaktannons i ZOO 77. Utfallet var mycket dåligt. Inför ZOO 79 hade NCS inga peng ...