CARES
Annons

Hämning av rovinstinkten hos Tanganyikaciklider gentemot sina yngel
Av: Uwe Werner

Ur TI-78 Diskussion över inbördes relationer hos ciklider

De tanganyikaciklider, som kommit till oss under de senare åren, har hänryckt oss mer p.g.a. sina olika former och inbördes förhållanden än sina färger. Deras fortplantning har gett oss många gåtor och inte sällan överraskningar.

Speciellt gäller det olika släktens inbördes förhållanden till sina kullar respektive yngel (Julidochromis, Telmatochromis och enligt min mening även Lampro ...