CARES
Annons

Sydamerika kontraster
Av: Hans Lindau Mats Åkesson

Sydamerika, denna väldiga kontinent, bjuder oss på ett stort urval av ciklider. Här finner vi allt från små dvärgar i form av släkter som Apistogramma och Crenicara, till stora jättar, i klass med matfiskar som släktet Cichlasoma. Ur denna mångfald arter har vi koncentrerat oss på två, nämligen Crenicara filamentosus och Herichthys cyanoguttatum. Den ena är en dvärg, den andra en jätte. C. filamentosus blir ca 7 cm lång, och H. cya ...