Sandby Ciklidhobby
Annons

Undervattensstudier av Lamprologus tetracanthus
Av: Dr. Wolfgang Staeck

Ur TI 2/76

Ekologerna, vilka ser som sin uppgift inom forskningen att utreda växelverkan mellan organismerna och deras omvärld, skiljer mellan euryöka och stenöka arter. Den första beteckningen kännetecknar levande väsen, som är okänsliga även för stora miljöförändringar. Som stenöka betecknar man däremot varje art som har ett begränsat toleransområde för sina levnadsanspråk, och därför är mycket litet anpassningsbara.

Våra akvariefiskar inordnas i all ...