CARES
Annons

Ciklidfronten
Av: Marcus Zadenius

Akvariets Dag står för dörren. I Göteborg den 23-24/4 i Odd Fellowordens lokal på Vasagatan. På lördagen har vi en Ciklidträff. Sören Neergaard kommer och visar bilder och pratar ciklider. Kl. 11.00 efter det hade vi tänkt att de medlemmar som har bilder de vill visa skulle få tillfälle till det. Och i samband med det diskussion. Efter det Ciklidbörs då vi byter-köper-säljer ciklider. Conny Skoglund i Göteborgs akvarieförening ordnar med uppställning av akvarier i ett rum så ...