CARES
Annons

Tanganyikasjön två cichlidsläkten fattigare Perissodus eccentricus
Av: Gunnar Berglund

En ny Perissodus, P. eccentricus, beskriva av Liem & Stewart. Det märkliga med denna art är, förutom att den tillhör de fjällätande cichliderna, att den är "sned i mun". Den har en asymmetrisk uppbyggnad av käkarna vilket bl.a. gör att munnen kan öppnas mer på ena sidan och därmed ger en annan ätvinkel. I en population av P. eccentricus utgörs hälften av högervridna och hälften av vänstervridna individer. Funktionen med denna asymmetri är, enligt Liem & St ...