Akvariekungen
Annons

Tropheus
Av: Jörgen Tvedegaard

Min Tropheus-rapport er færdig og den blev publiceret ved Ciklidstämman i Malmö den 8. 11. 75 samtidigt med at udstillingen ZOO 75 fandt sted.

Denne rapport var blandt andet baseret på oplysninger fra skandinaviske akvarister, dels via udsendte spörgeskemaer og dels via mundtlige beretninger og jeg vil gerne herigennem takke de akvarister, der har bidraget med oplysninger, billedmateriale etc.

Publiceringen af rapporten betyder dog ikke, at denne er komplet f ...