Akvariekungen
Annons

Något om Madagaskars endemiska ciklider
Av: Håkan Olsén

Madagaskar, ön utanför Afrikas östkust, inhyser många endemiska djur p.g.a. sin långvariga isolering. Bland annat finns för närvarande 5 kända ciklidsläkten:

1. Paretroplus (5 arter)
2. Paratilapia
3. Ptychochromides
4. Oxylapia
5. Ptychochromis (2, 3, 4, 5, innehåller art vardera)

Det finns således inga naturligt förekommande Haplochromis eller Tilapia-