Akvarieleasing
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

På begäran- N.C.S.:s stadgar
Av: Yngve Skoglund

Nordiska ciklidsällskapet bildat

För några år sedan stod undertecknad intagen på kalendersidan i AKVARlET, som kontaktman för ciklidintresserade akvarister. Tanken var, att eventuellt bilda en specialförening. Intresset hos akvaristerna fanns, och brev anlände inte bara från Sverige, utan från Danmark, Norge, Finland, ja t.o.m. från Tyskland och starten var alltså lovande. Samtidigt påbörjade jag emellertid en vidareutbildning inom mitt yrke och tyvärr räckte tid ...