Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Cichlidsällskapets Samlingar
Av: Sven O. Kullander

Under ett par år har jag nu samlat fisk i garderoben döda, formalinindränkta och i små burkar med etiketter på. Varför, kan man fråga sig, men det är inte syftet med denna anmälan. Jag vill i stället nu en gång för alla kungöra att NCS:s samlingar verkligen existerar och redogöra för de former den gör det under. Syftet är dels att samla ett stort referensmaterial som kan utnyttjas av forskare (även amatörer), dels att på detta sätt kontrollera vilka Cichlider som egentligen ...