Sandby Ciklidhobby
Annons

Ett misstag
Av: Sven O. Kullander

Ett misstag som snarast bör rättas till, gjorde jag i min artikel "Äntligen" i CB 6/74. I slutet diskuteras där hur många Mbuna som egentligen beskrivits. Kort efter att tidningen kommit ut var de raderna helt inaktuella, om de inte var det långt tidigare:

I Today's Aquarist, I, 1, ss. 12- 17, har tidningens utgivare, Don S. Johnson, gett oss två nya namn för inlärning: Labidochromis freibergi och L. joanjohnsonae. Mr. Johnson är en i systemstiksammanhang täml ...