CARES
Annons

Forts. om polygami hos L. Brichardi
Av: Åke Christoffersson

Då jag i förra nr. avslutade den i all hast nedtecknade artikeln, ja då var ju allt frid o fröjd, samt honorna bevakade sin rom med stor iver och jag hoppades väl att så skulle fortsättningen även bli, men si, av detta blev det inget. Efter att ha samsats ett par dagar med bevakningen av rommen, kunde jag snart i stället se den allt mera tilltagande aggressivitet som uppstod hos dessa tre honor emot varann, samt blev till slut följden att en vacker dag hela romkakan var försvunnen. F ...