Akvariekungen
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Akvarieresa
Av: Bosse Lindquist Bosse Selbrink

Hej.

Det gäller resan till Kenya och Tanzania. Den här stencilen borde Du ha fått tidigare, men p.g.a. bl.a. osäkerhet kring valen av färdsätt har den försenats.

Först vill vi presentera oss. Jag som skriver heter Bosse Lindquist, är 19 år och går ut gymnasiet till våren. Jag arrangerar resan av huvudsakligen tre skäl: Har länge varit intresserad av Tanganyika-cichlider. Vill studera dom i naturen. Vill prova på hur det är att arrangera större reso ...