Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Släktet Apistogramma
Av: Sven O. Kullander

1972 - 73 infördes en hel del nya Apistogramma- arter till Europa, några gamla bekanta, några felbestämda, några nya även i vetenskapligt sammanhang. I följande tänker jag inte gå djupt in på skötseln i akvarier och liknande, utan koncentrera mig på att ge elementära faktauppgifter om förekomst etc.

I korthet kan väl sägas om Apistogramma- arternas skötsel att så länge man kan undvika sjukdom, så är det inge problem. Hur stort akvarium man väljer är av underordnad ...