Stuart Grant Cichlid Fund
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Nya Cichlider
Av: Sven O. Kullander

I Senckenbergiana biologica, 52(1/2) 1971, p.35-40 beskriver Herrmann Meinken en ny Apistogramma- art kallad A. geisleri, från Amazonas-området. Typlokalen är Rio Curucamba vid Ovidos. de beskrivna djuren är tre. Det största djuret mäter knappt 4 cm totallängd. Någon färgbeskrivning ges inte, men det framgår av beskrivningen att arten knappast är avskiljbar på de data som Meinken uppger. I samma artikel beskriver han också A. borellii från Amazonas! Tro't ...