CARES
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Det nominella släktet Pelmatochromis : Cichlidkromosomer
Av: J. J. Scheel

Ur Advanced Aquarist magazine, May 1972, p.6-7
Översättning: S. O. Kullander - Gullänget

Kromosomantalet och dessa kromosomers morfologi karakteriserar de olik arterna inom vissa taxonomiska fiskgrupper (t.ex. rivuliner), medan inom andra taxa (t.ex. barberna) olika arters kromosomuppbyggnad är oskiljbar.

Jag har studerat nio olika fenotyper av det nominella släktet Pelmatochromis och jag fann åtta tydligt olika kromosomkomplement (karyotyper). Dessa hänfö ...