Akvariekungen
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Tilapia alcalica
Av: Nordiska Ciklidsällskapet

Namn : Tilapia alcalica
Hemort : Lake Natron, Tanzania, ca. 100 km sydväst om Nairobi.
Vatten : Hårt, pH 10,5, densitet: 1,016 - 1,03
Temperatur: 42 grader C.
Foder : Alger.
Lek : Munruvare, sammanlagd lektid en sekund, könsmogna på mindre än två veckor. ...