Akvariekungen
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Konstgjord uppfödning eller yngelvård
Av: Jochen Paulo

Ur DATZ nr 1 1971 sid 17-20
Översättning: Bo Selbrink

Allt fler odlare, amatörer som proffs, övergår till konstgjord uppfödning av ciklider. Följden blir för det mesta att ungdjuren inte längre uppnår föräldrarnas kvalitet när det gäller färg och form. Säkert inverkar här det sätt på vilket föräldrarna sköts och fodras, liksom även det faktum att det naturliga urvalet inte spelar in. Många auktoriteter kräver "gemensamt uppvuxna ungdjur" som ska bilda "pas ...