Akvarieleasing
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Ciklidfronten
Av: Yngve Skoglund

Ett flertal förslag till omslagets utformning har inkommit, en del i skissform, en del färdiga att trycka, med det stora flertalet är endast nedskrivna. Väldigt många önskar klubbnålen på framsidan, och det skulle vara bra om någon kunde finrita den. Vi har ju arkitekter, reklammän, ritare, grafiker i våra led så det skall väl inte vara omöjligt att få det gjort. Vi bestämmer oss alltså inte än för någon speciell framsida. Ordet är ännu öppet.

Förra numret rönt ...