Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Protokoll fört vid NCS träff 31/10 - 1/11 1970 Zoologiska inst. Stockholm.
Av: Yngve Östh

Lördagen den 31 / 10 1970

§1
Sällskapets president Yngve Skoglund öppnade träffen med att hälsa de närvarande välkomna, varvid. han särskilt vände sig till AKVARIET s redaktör Gunnar Lundin och till SAMES gänget, vars medlemmar med den äran skött anordningarna kring träffen

§2
Yngve Skoglund föredrog en resumé över sällskapets tillblivelse sammansättning och målsättning

§3
Protokoll fört vid en mind ...