Akvariekungen
Annons

Haplochromis burtoni
Av: Sven O. Kullander

forts. från föregående nr.

5. Förekomst
Om Haplochromis burtoni har sagts att den förekommer:

1. Troligen i Nigeria (Axelrod et.al).
2. I Bahr el Dzjebel, Semlikiströmmen, Albertnilen och Albertsjön i Ruwenzori- regionen, Albert, George och Eduard-sjöarna (Zukal 1969).
3. Hela Ekvatorial-Afrika (Kullander 1970a).
4. I Kivu-sjön (Boulenger 1915).
5. I Tanganyika-sjön (En massa auktoriteter inkl ...