Akvariekungen
Annons

Lekbeskrivning på Hapl.burtoni, desfontanesi el. tolloni(?)
Av: Carl-Henrik Eliasson

Hanen uppvaktar honan häftigt med utspända fenor och böjd darrande kropp och genom att visa upp äggttrapperna. på analfenan.

Om honan inte är lekmogen eller inte accepterar hanens "frieri" trakasseras hon svårt. Accepterar emellertid honan sin hane följer hon honom nyfiket och med ryggfenan nedfälld (tecken på underkastelse) fram till (i det här fallet) den sten som han tidigare noppat ren från slam etc. Hanen lägger vid lekens början vibrerande sin utspända analfena pla ...