Sandby Ciklidhobby
Annons

Lek med Aequidens portalagrensis
Av: Lars-Gösta Östby

För 5 månader sedan anskaffade jag mig några A. portalagrensis. De hade då en storlek av c:a 3 cm. Till färgen var de då brungrå med svagt markerat längsband, löpande genom 2 ovala punkter, varav den ena ungefär på kroppens mitt och den andra vid stjärtroten. Fenorna var ofärgade. Kroppsformen är den för Aequidens- arterna karakteristiska, dvs. något sammanpressad från sidorna. Fiskarna placerades i ett 180-l. kar tillsammans med några A. latifrons.

Ef ...