Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Inledning
Av: Yngve Skoglund

Ett nytt nummer med som jag tycker en intressant artikel av Jens Meulengracht Madsen, en berättelse om C. spilurus av en av sällskapets yngre medlemmar Bo Janson i Ludvika, som tycks vara på alerten med sina cichlider, samt en artikel om P. annectens. Bertil Öjerbrandt opponerar sig. där emot en del av uppgifterna i Zukals artikel och lämnar en del data som ej stämmer med de av Zukal redovisade. Lennart Cöster kommer med en del frågor om vatten m.m. och jag lämnar ordet ...