Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Odlingsförsök med La. Trewavasae
Av: Nordiska Ciklidsällskapet

Sida 2 i originalet oläslig

På 17:e dagen började ynglen rutscha i sidled och på 19 dagen sam de upprätt, även om de hade sin stora äggsäck att släpa på. Deras första mat var Artemia som de girigt åt. Fiskarna är inte känsliga, äter allt, växer snabbt och är efter 9 veckor redan 2,5- 3 cm stora.

Några tekniska data: Vattnet bör hålla ung. 12 dH, vara neutralt till lätt surt, med en temperatur på ung. 24 C. Karet bör rymma åtmi ...