Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Sagt p svenska
Av: Yngve Skoglund

Apistogramma:
apistos (gr) = otillfrlitlig,
gramma (gr) = skrift

A. agassizii:
agassiz = egennamn

A. borellii:
Borell = egennamn

A. reitzigi:
Reitzig = egennamn

Cichlasoma festivus:
kichla (gr) = namn fr en lppfisk
festivus (lat) = tilltalande, behaglig

Julidochromis ornatus:
julis (lat) = manligt frnamn
chroma = frg,
ornat ...