CARES
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Aequidens latifrons : Min lek med blå ciklid
Av: Lennart Cöster

Leken förbereds några dagar på flera sätt, bl. a. genom att paret tydligare och mera hårdhänt än vanligt jagar bort inkräktare från sitt revir. Honan har varje gång fått sitt äggläggningsrör 3-4 dagar före leken och hanen sin spets något senare. Före de flesta lekperioder har hanen dessutom grävt gropar 2-3 cm djupa och 5-6 cm i diameter, men endast ett par stycken. De är alltså ganska små och enligt min mening absolut inte störande för interiören. Inte en enda växt har ...