Akvariekungen
Annons

Mattips
Av: Lars Eriksson

Lars Eriksson i Märsta skriver om odling av regnmask: För odling av regnmask lämpar sig en stor trälåda var botten och sidoväggar saknar hål. Lådans botten täcks med höstlöv, och ovanpå detta läggs ett lager jord. De infångade maskarna kan sedan förvaras där under en tid av ett år. Såsom enda vård, är det nödvändigt att hålla lådan fuktig, och emellanåt blanda vegetabiliskt köksavfall under jorden.

Frants Lehman i Västerås skriver att det går mycket bra att ...