Styrelsemöte i Oslo

I helgen som gick fick vi i NCS styrelse möjligheten att spendera många timmar tillsammans i syfte att utarbeta en ”Gameplan” för vårt fortsatta arbete. Det har förhoppningsvis resulterat i en ännu mer sammansvetsad och fungerande styrelse som i sin tur borde ge avkastning till alla våra medlemmar.

Det är alltid en utmaning att få framdrift i en förening där allt arbete bygger på frivilliga och obetalda insatser. Ännu större blir utmaningen när vi fysiskt defakto sitter utspridda runt omkring i Norden med begränsade möjligheter att ses. Fysiska träffar som dessa blir då guld värda.

När vi ses såhär försöker vi låta bli att fastna i för många operativa detaljfrågor för att istället jobba med vår vision, våra mål och strategier men vi han faktiskt även med att påbörja arbetet med att bryta ned våra mål till konkreta aktiviteter.

Vi ser nu fram emot att löpande implementera de strategier och aktiviteter vi nu beslutat oss verka kring.

PS alla aktiviter har sina förbättringsmöjligheter oavsett hur lyckade de måtte vara. En av våra är definitivt att dokumentera vårt arbete i bild

keyboard_arrow_up