Justerat belysningen lite och kompletterat med 12 Melanogenys "chituta".

Nästa steg blir att bygga in akvariet i väggen...

...