För snart två år sedan köpte jag in åtta små skalarer för jag tänkte mig att då får jag säkert fram åtminstone två par. Jag fick senare ett snabbt förlopp med vita prick och förlorade tre av dem och en blev blind på ena ögat av en mystisk skada som uppstod samtidigt.
Nu är det bara 5 kvar, varav 4 är hanar och den enda honan är enögd…

Jag vet inte hur fördelningen på de avlidna var, så man undrar om honan varit ensam i en grupp om åtta, eller om honorna varit klenare under växtfasen (mindre troligt), eller om det bara var ren otur…
Nu har ju skalarer förvisso starka instinkter, så hanarna bråkar om den enögda och det blir lek emellanåt, men hennes handikapp gör troligen att hon inte klarar av att ta hand om avkomman.
Jag har letat i affärer efter lite större honor, men det är tröstlöst, och att börja på ny kula med ett köpa in en grupp ungdomar har jag inte tålamod till.
skulle någon i närheten av Värnamo därför ha någon enstaka hona över, så skulle jag med glädje kunna husera den hos mig. Hon får i så fall gå med i en balja på 1300 liter.