Efterlyser yngel/ungdjur av geophagus sp. "Orange/Red head tapajós gärna runt kalmar- karlskrona.