Jag söker följande nummer av Tidskriften Akvariet:

Årgång 1927: nummer 1, 2 och 3
Årgång 1928: nummer 1, 2, 4 och 5
Årgång 1929: nummer 12
Årgång 1930: nummer 2
Årgång 1931: nummer 1, 2, 3, 4, 5, 8 och 9
Årgång 1932: nummer 1
Årgång 1940: hela årgången
Årgång 1941: hela årgången
Årgång 1942: hela årgången
Årgång 1951: nummer 1
Årgång 1950: hela årgången

Hör av er,
Mikael Lundberg
mikael_lundberg@yahoo.com