Regler för annonsering på www.ciklid.org, Köp & Sälj:
På NCS annonsplats Köp & Sälj kan du lägga upp en annons om du vill
köpa, sälja, byta eller skänka bort något som hänför sig till din ciklidhobby.

Annonsering kräver att du har ett konto registrerat i forumet. Om du saknar ett
inloggningskonto måste du först registrera dig innan du kan logga in.

Obligatoriska uppgifter vid annonsering:
 • Namn på säljare (med fördel används för och efternamn)
 • Kontaktuppgifter, helst telefonnummer men minst epostadress (du kan använda dold
 • E-postadress via forumets mailfunktion, kräver dock att du inte avaktiverat detta)
 • Objektsbeskrivning, vid annonsering av fisk eller växter bör korrekt vetenskapligt
 • Namn anges detta för att undvika onödiga förväxlingar
 • Rubrik på max 50 tecken
 • Pris eller betalningsvillkor på varan (ex. enligt överenskommelse)Annonsen raderas om:
 • Den inte har med akvariehobbyn att göra (ex. kamerautrustning och likande som har
 • Direkt koppling till hobbyn är naturligtvis ok)
 • Om annonsen inte är en annons eller bryter mot övriga forumsregler
 • Obligatoriskt innehåll saknas, eller missbrukas
 • Det finns dubbletter av samma annons
 • Rubrik/innehåll består av stora bokstäver eller specialtecken för att synas bättre
 • Annonsobjektet i en privatannons uppenbart är att hänföra till företagsverksamhet (t.ex. så att det är nytt och/eller handlar om fler än ett likadant objekt).


För att undvika gränsdragningsproblem förväntar vi oss att personer med registrerat företag
inom akvariebranschen använder sig av Företagsannons vid försäljning.

Vid radering av annons kontaktas alltid annonsören per mail och meddelas orsak till radering.
Även avstängning från annonsering på viss tid eller permanent kan komma ifråga vid upprepade brott mot annonsreglerna.


Övrigt:
Nordiska Ciklidsällskapet och föreningens funktionärer ansvarar ej för eventuella tvister som
uppstår mellan köpare och säljare. Nordiska Ciklidsällskapet tar heller ej ansvar för varor som sälj i dessa annonser.